SK Olympie Dolní Břežany

VALNÁ HROMADA ⚽️ 14.5.2022 od 18:00 ⚽️

SK OLYMPIE DOLNÍ BŘEŽANY ZVE VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE KLUBU  NA VALNOU HROMADU DNE 14.5.2022 OD 18:00 V RESTAURACI “NA HŘIŠTI” 

PROGRAM: 1. Volba členů komise VH   2. Zprávy o činnosti a hospodaření jednotlivých oddílů  3. Volba výkonného výboru SK a kontrolní komise  4. Schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2022  5. Usnesení a závěr 

 Samozřejmě nezapomeneme na volební guláš 🍲 Těšíme se na vaši účast, VV SK Olympie DB