SK Olympie Dolní Břežany

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA PODPORUJE SK OLYMPII

Také v roce 2023 jsme získali podporu od Národní sportovní agentury (NSA), která se významným způsobem podílí na finanční podpoře našeho klubu. Z programu „Můj klub 2023“ jsme získali celkovou dotaci 561 984,00 Kč a z programu „Můj Klub 2023 – pohyb a zdraví“ pak dotaci 20 700,00 Kč. Dotace bude použita na osobní náklady na trenéry, na sportovní pomůcky apod. Za finanční podporu agentuře děkujeme!